Filurum

From Recompile
Revision as of 21:29, 6 May 2019 by Teddy (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Filurum är ett samlingsnamn för forum och aktiviteter för barn (och föräldrar till dessa) som är särbegåvade.

För mera information om Filurum, se Filurums Facebooksida.