Filurum

From Recompile
Revision as of 15:12, 16 January 2014 by Teddy (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Filurum är ett samlingsnamn för forum och aktiviteter för barn (och föräldrar till dessa) som är särbegåvade.

På Recompile hålls Filurum-träffar måndag udda veckor från 17.30 och framåt, där både barn och föräldrar kan träffas och umgås med varandra.

För mera information om Filurum, se Filurums Facebooksida.